Opdrachtgever:
Pondera consult

Diensten:
Brandng, positionering, website, Corporate identity, beursstand

Sector:
Duurzaamheid, windenergie

Windpark Fryslân

Windpak Fryslân is gepland in het Friese deel van het IJsselmeer nabij Breezanddijk. Dit deel van het IJsselmeer is door de provincie Fryslân en het Rijk aangewezen voor grootschalige energieopwekking. Het windpark draagt voor meer dan de helft bij aan het vermogen van 530,5 MW stroom uit windenergie die de provincie Fryslân in 2020 moet realiseren.

Het vertrekpunt
Grote projecten leveren vaak tegenstrijdige reactie's op, het is dus van belang om zorgvuldig te communiceren. met omwonenden, belangenorganisatie's, ondernemers en politiek. Wij zijn gevraagd om mee te denken hoe de omgeving te informeren en draagvlak te creeëren rondom de procedures, participatie, voordelen van duurzame energie etc.

blok 2
blok 2
blok 3

Windpark Fryslân

Windpak Fryslân is gepland in het Friese deel van het IJsselmeer nabij Breezanddijk. Dit deel van het IJsselmeer is door de provincie Fryslân en het Rijk aangewezen voor grootschalige energieopwekking. Bekijk de website

Een ontwerp in functie van de inhoud.

De oplossing
Wij zijn gevraagd om mee te denken in de omgevinscommunicatie. Waarbij de foucus ligt op de feiten en inhoud. Informatieavonden, mailingen, flyers, beursmateriaal hebben hieraan bijgedragen.

blok 5
blok 6
blok 7
blok 8